random tips on coding, ops, ...

Google Earth Windows 版 Mac 版

Google Chrome 将下载 URL 中的 ChromeSetup.exe 改为 ChromeStandaloneSetup.exe

Skype 将下载URL中的 SkypeSetup.exe 改为 SkypeSetupFull.exe,注意需要翻墙。

29 Apr 2014